Cílem projektu je podpořit osoby opouštějící institucionální zařízení
a umožnit jim vstup na trh práce.

V rámci projektu získají komplexní a dlouhodobou podporu - od posílení
kompetencí nutných pro uspění na trhu práce, v rámci workshopů a individuálního
poradenství, přes zprostředkování zaměstnání, podporu při aktivitách předcházejících
nástupu do zaměstnání až po půlroční podporu během tzv. ochranné lhůty u nového zaměstnavatele.

P-I-P Šalamoun II., je projekt spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpořit osoby opouštějící institucionální zařízení a umožnit jim vstup na trh práce.
Realizace projektu od 1.12. 2018 do 30.11. 2020.
Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009062.